Хүүхэд бүрийн сэтгэхүйн онцлог, сонирхолд тулгуурласан Learn more Олон улсад хэрэгжиж буй шилдэг хөтөлбөрүүд Learn more Хүүхэд төвтэй, бодит туршилт бүхий арга зүй Learn more Орчин үеийн шийдэл бүхий хүүхдэд ээлтэй сургалтын орчин Learn more

Мэдээ, мэдээлэл

Мэдээ, мэдээлэл
2021-05-24

Боловсролыг дэмжигч Бодь интернэшнл #Баярлалаа

Covid-19 цар тахалтай холбогдуулан хүүхдүүд хорио цээрийн дэглэмд удаан хугацаагаар байж, нийгмийн амьдралд хэвийн оролцох боломж хязгаарлагдаж байгаа нь хүүхдүүдийн...
Read More
2021-05-24

Боловсролыг дэмжигч Монгол контент #Баярлалаа

Covid-19 цар тахалтай холбогдуулан хүүхдүүд хорио цээрийн дэглэмд удаан хугацаагаар байж, нийгмийн амьдралд хэвийн оролцох боломж хязгаарлагдаж байгаа нь хүүхдүүдийн...
Read More
2021-05-24

Боловсролыг дэмжигч EPIROC #Баярлалаа

Covid-19 цар тахалтай холбогдуулан хүүхдүүд хорио цээрийн дэглэмд удаан хугацаагаар байж, нийгмийн амьдралд хэвийн оролцох боломж хязгаарлагдаж байгаа нь хүүхдүүдийн...
Read More
1 2 3 5

Эрэлттэй сургалтууд

Эрэлттэй сургалтууд
Бүх сургалт үзэх

EQ Journey

(0 review)
1
student
0
Free
Free

English Journey

(0 review)
1
student
0
Free
Free

English Plus

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Weekend English

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Эвэнт, арга хэмжээ

Эвэнт, арга хэмжээ

Хамтрагч байгууллагууд

Хамтрагч байгууллагууд